AI Monday®
Matthias Krebs

Matthias Krebs

Product Owner
— FIO Systems AG
November 15, 2021
"AI Monday – Leipzig – 15/11/2021"
Matthias Krebs
Agile Principles in Data Science Projects

Join the AI community